Therapie met paarden

Therapie met hulp van paarden werkt!

Hoewel respondenten aangeven dat zij met deze vorm van therapie belangrijke successen behalen, blijkt het in de praktijk erg moeilijk te zijn om wetenschappelijk aan te tonen wat de effecten van deze therapie zijn. De aanpak bij de afzonderlijke therapieën is hiervoor te verschillend. Zo zijn er grote variaties, niet alleen in de werkwijze van therapeuten, maar ook in de doelgroepen waarvoor deze therapie wordt toegepast. Zoals het gezegde “Iemand te paard helpen” is hier wel toepasselijk. Iemand te paard helpen (Iemand op de goede weg helpen)

Lisan Hofman deed voor haar master Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de effectiviteit van dit type therapeutische behandelingen. In Nederland wordt op steeds grotere schaal met paarden gewerkt bij het uitvoeren van therapie. Daarbij kan het gaan om programma’s voor mensen met fysieke beperkingen, zoals de cliënten van revalidatiecentra, maar ook om mensen die worstelen met psychosomatische klachten.

Grootschaliger wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van therapie met paarden is daarom gewenst. Lisan Hofman pleit ook voor een vervolgonderzoek om te kunnen voldoen aan voorwaarden voor een potentieel effectieve interventie. De Stichting ZorgPK’s, de opdrachtgever voor het onderzoek dat Lisan Hofman uitvoerde, is daarom samen met Revalidatie Friesland en het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie van de Rijksuniversiteit Groningen, bezig om de middelen bijeen te krijgen voor een groot onderzoek naar de effecten van therapie met hulp van paarden voor kinderen met Cerebrale Parese.

Paardentherapie is heel algemeen, een verzameling van therapieën waarbij fysieke problemen (motoriek, revalidatie), maar ook psychische en sociale problemen met behulp van een paard behandeld worden.

Binnen de equitherapie zijn er nog verschillende richtingen:

1. de hippotherapie (fysiotherapie of kinesitherapie op het paard), richt zich tot de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.

2. het paardrijden met gehandicapten,

3. het psychotherapeutisch paardrijden (psychotherapie met behulp van een paard)

4. en het orthopedagogisch voltigeren waarbij mensen leren anders met problemen als angsten, concentratiestoornissen, gedragsproblemen om te gaan door spelletjes en oefeningen met paarden.

Paardentherapie wordt vanuit de medische wereld naar voor geschoven als één van de meest waardevolle vormen van therapie voor mensen met een fysieke, psychische of sociale handicap. Paardrijden zou het ideale middel zijn voor de ontwikkeling van de motoriek, conditie en vooral als middel om het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, concentratie en verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen.